Sunday, 18 July 2010

Cailleach An Airgid - new videos and verses

Cailleach An Airgid == Hag/Witch of the money as Gaeilge - in Irish. 

We caught this new version + video on TnG4 tonight:

http://www.youtube.com/watch?v=sAE-8SGYgrs&NR=1
Cailleach an Airgid - Róisín Elsafty and Damien Dempsey - Anam An Amhráin

And then saw more.
http://www.youtube.com/watch?v=RbMU4qfd5mU
Niamh Ní Charra - Cailleach An Airgid


The lyrics vary a bit, 3 new verses 1950ish in the Róisín Elsafty version.

Curfá
'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í      ( 's cailleach go deo í)
'Sí do mhaimeo í, 'sí cailleach an airgid
'Sí do mhaimeo í, ó Bhaile Iorrais Mhóir í    (ón Iorrais Mhóir í)
'S chuirfeadh sí cóistí ar bhóithre Cois Fharraige

Dá bhfeicfeá' an "steam" 'ghabhail siar Tóin Uí Loin'
'S na rothaí 'ghabhail timpeall siar ó na ceathrúnaí
Chaithfeadh sí 'n stiúir naoi n-uair' ar a cúl
'S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid

(Curfá)

Measann tú, 'bpósfa', measann tú 'bpósfa'
Measann tú, 'bpósfa', cailleach an airgid?
Tá's a'm nach 'bpósfa', tá's a'm nach 'bpósfa'  ( tá sé ró-ólta)
Mar tá sé ró-óg 'gus d'ólfadh sé'n t-airgead


'S gairid go 'bpósfaidh, 's gairid go 'bpósfaidh  
'S gairid go 'bpósfaidh, beirt ar a' mbaile seo
'S gairid go 'bpósfaidh, 's gairid go 'bpósfaidh
Séan Shéamais Mhóir is Máire Ní Chathasaigh
( Tá beirt ag gabháil ag pósadh, beirt ag gabháil ag pósadh
 beirt ag gabháil ag pósadh ar an mbaile sin againne
 Tá beirt ...)

And new verses (to me they are new, eangach = net):

(Curfá)

Bhí mise aréir i mbealach an chinn
Bhí mo chuid eangacha sinte agam siar leis an bhfarraige
Ach céad faraor géar dearnadh orm sléacht
Ó tháinig ná fíogaigh is rinneadar slag orm

(Curfá)

Nuair a bhí mo dheaideo ina leaidín beag óg
Ó cheannaigh sé an eangach seo thiar i gCois Fharraige
B'fhearr liomsa go mór mo dhá laimh a dhó
Ná eangach Dheaideo a bheidh caite cois balla agam


(Curfá)

Éirigh suas, a Sheáin, is beir ar do bhiorán
Agus feach a ndeasófá piosa den eangach seo
Mar bhí sé i do dhream is tá sé i do láimh
Is ba mhaith an fear báid tú ar thalamh is ar farraige

(Curfá)

'Sí do mhaimeo í, 's cailleach go deo í
'Sí do mhaimeo í, 'sí cailleach an airgid
'Sí do mhaimeo í, ón Iorrais Mhóir í
 .... is iosfaidh sí feoil on Fridays and Saturdays

"on Fridays and Saturdays"! :)


=========================================http://www.omniglot.com/songs/irish/sidomhaimeo.php
Lyrics with English translation

http://www.celticlyricscorner.net/cliar/cailleach.htm

And the new verses:

eangach = net
an chinn = ?
sléacht = slaughter/kneel
fíogaigh = ? big scary sea monster / fish?
rinneadar slag orm = ? 
dhá laimh a dhó = ? two hands a 2 ?
bhiorán = pin/needle?
dhream = ?group/party?

Bhí mise aréir i mbealach an chinn
Bhí mo chuid eangacha sinte agam siar leis an bhfarraige
Ach céad faraor géar dearnadh orm sléacht
Ó tháinig ná fíogaigh is rinneadar slag orm

   I was last night near ?an chinn?
   My nets were spread out on the sea
   But oh woes oh noes even alas and alack oh húfás *ahem* a tear did ?slaughter? me
   There came a ?big scary sea monster/fish? and ?slag?ged me.

Nuair a bhí mo dheaideo ina leaidín beag óg
Ó cheannaigh sé an eangach seo thiar i gCois Fharraige
B'fhearr liomsa go mór mo dhá laimh a dhó
Ná eangach Dheaideo a bheidh caite cois balla agam

   When my grandaddy was a young boy
   Buying this net here across in Cois Farraige
   I'd prefer myself much more my two hands ?a dhó?
   Than my grandaddy's nets which are with me thrown beside the wall

Éirigh suas, a Sheáin, is beir ar do bhiorán
Agus feach a ndeasófá piosa den eangach seo
Mar bhí sé i do dhream is tá sé i do láimh
Is ba mhaith an fear báid tú ar thalamh is ar farraige

   Get up Sean and take your ?needle?
   And look to ?fixing? this piece of the net
   Because it's in your ?group/party? and in your hand
   And the boatman would prefer you on land rather than at sea

 .... is iosfaidh sí feoil on Fridays and Saturdays
    .... and she eats meat ar Déthe hÁonaigh is ar na Déithe Sathrainigh
  how do you pluralise those days and is that why it's sung as Bearla?